Přeskočit navigaci
Společnost, politika, kultura, filosofie
11.srpna 2022
Ještě nejste členem Glos? Zaregistrujte se.
 

Zrušme němčinu, je falešná!

Diskuse k textu  |  19 příspěvků (18 - 19)

Německý slovník uvádí u termínu "der Klaus" jednoznačný ekvivalent: "Dummkopf". U slova "der Dummkopf" pak nalezneme bližší vysvětlení: "nicht klug; von schwacher, nicht zureichender Intelligenz". Nevím, co si to Duden troufá, ale přeloženo do naší mateřštiny označuje podle něj slovo "Klaus" člověka nemoudrého, kterého vyznačuje slabá, nedostatečná inteligence. Netřeba dodávat, že za tímto literárním opisem se skrývá jediný výraz, zhusta užívaný v lidové mluvě, který použít mi brání vrozený odpor k vulgarismům a úcta k mocnářství. Zdá se ovšem, že tady si němčina dovolila příliš a nezbývá, než ji odsoudit: sama se stala součástí falešného multikulturalismu, který my, co jsme naši, přirozeně zavrhujeme. Nadále budeme používat pouze angličtinu, kde se pitomec řekne úplně jinak.

Němčina se tak ocitla na jedné lodi s odporným humanrightismem, NGOismem a dalšími projevy falešné postdemokracie, v níž by si lidé nakonec začali myslet, že mohou mluvit do veřejných věcí (které jsou zpravidla věcmi, jež se jich navýsost týkají) svobodně, otevřeně, bez politického mandátu získaného ve volební soutěži politických stran. Takhle ne, vážení občané!


Číst celý text


 bez náhledu 
Jak by měla vypadat demokracie podle Václava Klause?
Martin Schlemmer Pošta (14.10.2005 18:03:58)
Dobrý den, pane Beláne,
nechci zabíhat do osobních hodnocení pana Klause, i když je pravda, že pichlavý a velmi ironický komentář pana Horyny k tomu svádí :-)
Václav Klaus razí svéraznou (snad záměrně provokativní) představu demokracie, kterou načrtnul, nemýlím-li se, v květnovém projevu v Radě Evropy a již později rozvedl v několika novinových článcích.
V projevu v RE 5/2005 řekl toto:
I have in mind various manifestations of NGOism, of artificial multiculturalism, of radical humanrightism, of aggressive environmentalism, etc. In these activities, I see new ways of endangering and undermining of freedom, which we at least those of us who lived in the communist era take very seriously.

Respektive česky (překlad pochází z oficiálních stránek V.Klause):
Mám na mysli různé projevy NGOismu, politické korektnosti, umělého multikulturalismu, radikálního humanrightismu, agresivního ekologismu atd. Aktivity organizací vytvořených na těchto základech představují nové formy ohrožení lidské svobody, kterou zejména my, kteří jsme prožili komunismus, bereme nesmírně vážně.

O několik týdnů později rozvíjí své myšlenky v projevu pro finský think-tank Paasikivi-Samfundet (vybírám jen některé body):
Let’s make a list of evident trends and tendencies we see in Europe these days.
- the increasing fragility of society after the victory of multiculturalism;
- losing of positive working ethic and habits and of performance-oriented personal motivation;
- forgetting, romantizing about the past and misinterpreting it;
- the manifold manifestations of NGOism, of radical humanrightism, of aggressive environmentalism, of unrestrained tolerantism, of self-serving political correctness, etc.;
- loss of leadership, the depersonification of decision-making in the public sphere, and the shift to collective (ir)responsibility, which is made possible by the naive conception of governing and by unawareness of the Public Choice school arguments;
- the growing disbelief in politics and in politicians in an era when increasing range of human activities is becoming subject to collective (or public) decision-making procedures;
- undermining of national identity and because the authentic search for identity has been caricatured as an obsolete, long-defeated nationalism, the emergence of symptoms of new nationalisms;
- the growing belief in international institutions (without the awareness of the inevitable vacuum of legitimacy above the level of the nation-state)

Jaký normativní obraz demokracie pan Klaus nabízí?

Václav Klaus předestírá hierarchicky stavěnou společnost se silným principem národovectví, zastupitelství a vůdcovství, se slabou politickou účastí občanů na veřejném dění; společnost, která v mezinárodních vztazích zaujímá protiinstitucionální postoj, uzavírá bilaterální smlouvy a do multilaterálních projektů vstupuje zřídka. Národní identita a státní legitimita v představě V. Klause pramení ze závazného, "oficiálního" výkladu národních dějin; historiografie v jeho pojetí není samostatný vědní obor, nýbrž utilitární, státotvorná disciplína.
Václav Klaus sice využívá některých neologismů, v jejich používání je však opatrný a představuje jim zdůrazňovací adjektiva:
Umělý multikulturalismus - multikulturalismus je zcela zřejmě postoj, který do jeho představy společnosti nezapadá. Tento je navíc "umělý", takže asi existuje i nějaký "pravý".
Radikální humanrightismus - myšlenka univerzálních lidských práv byla motorem celé druhé poloviny 20.století. I když způsoby a míra a šíře její aplikace se liší stát od státu a v různých dobách, ovlivnila za posledních 50 let vývoj mezinárodních vztahů jako máloco jiného. Pan Klaus však mluví o "radikálním humanrightismu" - co tím míní? Neokonzervativní šíření demokracie? Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN z roku 1948? Těžko říct, detailnější rozvedení této myšlenky jsem nikde nenašel.
Agresivní enviromentalismus a NGOismus (jediný pojem bez přívlastku :) spolu souvisejí - oba reflektují výše popsanou tendenci Klausovy představy o demokracii, kde míra občanské participace na společenském a především politickém dění je velmi malá. Je tedy pochopitelné, že z tohoto hlediska stojí celý koncept občanské společnosti, občanských sdružení, nevládních organizací aj. v příkrém protikladu proti Klausově představě, jak má společnost fungovat.

Na závěr ještě několik odkazů (úvahu nad jejich souvislostí s tématem přenechám ctěnému čtenáři):
Encyclopedia of Religion and Society: Authoritarianism
Wikipedia: Authoritarian Personality
Authoritarian Personality
Upravil/-a Martin Schlemmer 14.10.2005 18:12:17.
Důvod: Citace
Reagovat
Hezké
Luděk Belán (14.10.2005 10:16:00)
Článek mě pobavil a potěšil a navíc poměrně přesně vystihuje způsob uvažování Václava Klause a jeho věrných. Stydím se za to, že je prezidentem státu, jehož jsem občanem.
Reagovat