Přeskočit navigaci
Společnost, politika, kultura, filosofie
26.listopadu 2022
Spravujete webové stránky? Obohaťte je obsahem z Glos.
 

Adolf Hitler - produkt doby nebo hybatel událostí?

Diskuse k textu  |  54 příspěvky (29 - 54)

Adolf Hitler - portrétByla osobnost Adolfa Hitlera pouze produktem určitého historického období, ve kterém Hitler sehrál úlohu vykonavatele společenské poptávky, nebo byla jeho silná osobnost tahounem a hlavním hybatelem? Tyto otázky zaměstnávají řadu nejen německých historiků již dlouhou dobu a spor, vedený mezi tzv. "intencionalisty" a "funkcionalisty", se stále nezdá být ukončen. Intencionalisté považují Hitlerovy záměry za první a poslední hybatele nacistické politiky, kdežto funkcionalisté prosazují tezi, že Hitlerova politika byla odvozena od funkčních mechanismů samotného nacistického režimu, na osobě vůdce více či méně nezávislých.
Německý nacionální socialismus nepřišel do Německa s Adolfem Hitlerem, Hitlerovo charismatické vůdcovství však toto masové hnutí a zemi vůbec dovedlo do extrémního radikalismu a nakonec i totální destrukce. To je hlavní teze německého historika Hanse-Ulricha Wehlera. Zástupce intencionálního přístupu Wehler přibližuje nástup Hitlera k moci a snaží se detailně popsat, do jakých podmínek vstupuje, jak je využívá a jak velký manévrovací prostor se mu naskytnul.


Číst celý text


 bez náhledu 
Jak to bylo s Eckartem?
Jan Hlaváč Pošta (10.1.2006 04:02:04)
Panu Schlemmerovi:
Děkuji za ohodnocení mého příspěvku. Já ho tak moc necením. Nechtěl jsem napsat systematické vědecké pojednání, nýbrž šlo mi o odbyt neprodaných zásob knihy. Je to tedy napsáno tak trošku halabala.

S Eckartovým členstvím v NSDAP to není tak zcela jasné. Podje jeho životopisky Margarete Plewnia-ové působil Eckart pouze jako Hitlerův učitel a rádce a do NSDAP (podobně jako další Hitlerův guru Haushofer) nikdy nevstoupil.
http://www.relinfo.ch/thule/info.html#eckart

Eckart je znám jako tvůrce výrazů a spojení Dolchstosslegende a Deutschland erwache a autor bojovné ns-písně Sturm! Sturm! Sturm! Připisuje se mu i zavedení titulu "vůdce" (Führer).

Pojem "3. říše" byl převzat od publicisty Arthura Moellera van den Bruck, autora stejnojmené knihy. (Pojem "tisíciletá říše" pochází od filosofa, sociologa a národohospodáře Othmara Spanna). Oba zmínění měli s AH a NSDAP jen málo společného. Moeller van den Bruck (1876-1925) Hitlera "pro jeho proletářský primitivismus" odmítl a Othmar Spann (1878-1950) byl za vlády ns-režimu z politických důvodů zbaven místa a uvězněn.
Upravil/-a Jan Hlaváč 10.1.2006 15:07:11.
Důvod: Doplnění
Reagovat
Martin Schlemmer Pošta (6.1.2006 20:39:12)
Alena: Dobrý den, Aleno,
mám za to, že na podobné výkřiky anonymů nemá cenu reagovat.
To je holt cena za to, že se tento článek na Seznamu nachází na první stránce výsledků hledání jména "Hitler".
Reagovat
Martin Schlemmer Pošta (6.1.2006 20:34:39)
tom: Milý Tome, stačí trochu googlovat. Kniha se nachází např. na těchto neonacistických stránkách: hxxp://nsec-88.org/knihy/kampf-cz/MK_INDEX.HTML . Odkaz si zaktivněte sám.

Jan Hlaváč: Vážený pane Hlaváči, děkuji Vám za podrobné informace. Podrobnosti o kořenech Hitlerova přesvědčení a světonázoru jsou velmi zajímavé.
Cítím povinnost vůči čtenářům této diskuse doplnit informaci, že autor knihy, z níž informace čerpáte, Dietrich Eckart, byl zakládajícím členem NSDAP, účastníkem pivního puče v Mnichově 1923, do své smrti téhož roku šéfredaktorem vlajkového týdeníku (a později deníku) NSDAP Völkischer Beobachter a mj. tvůrcem termínu "třetí říše". Adolf Hitler mu věnoval první část knihy Mein Kampf.
Pro doplnění mozaiky musím dále zmínit, že knihu, která vyšla česky, jste přeložil a vydal Vy.
Reagovat
Příspěvek byl smazán
Alena (4.1.2006 15:17:57)
Tento příspěvek smazal/-a Martin Schlemmer 4.1.2006 20:14:28.
Důvod: Duplicita.
Reagovat
Drahý ANONYM
Alena (4.1.2006 15:16:19)
Tak podľa mňa,že si myslíš o tom že bola dosť veľká osobnosť ,to ti neberiem,ale každý kto vie o ňom málo sa ho zastáva,alebo ho uznáva.Neuvedomuješ si,že po židoch mali ísť na rad všetci slovania?Možno keby Hilera nezastavili,boli by medzi nimi aj tvoji starí rodičia,ktorí mohli kráčať do Anschlussu..a vôbec si podľa mňa neuvedomuješ aké utrpenie zažili tí, ktorí v tej dobe žili alebo dodnes ešte žijú..keby si v tej dobe žil a vytrpel si to čo tí,ktorých zamrazí už len slovo o Fruhrerovi nikdy by si nepovedal ,že si ho vážiš..celu tú debatu vediem iba k tomu,že si vôbec neuvedomuješ (nemaš súcit nad tými,korych zabili alebo kruto poznačili,ľudia,ktorí hovoria o Hitlerovi ako o užasnemu BOHOVi, nevie uplne nič a z dejepisu prepadal,pretože človek ,ktory o ňom vie viac než dosť, ho nenavidí alebo ľutuje pre jeho ubohosť)A že s tými cigánmi to mal dotiahnuť?Nie som rasistka a nie som čierna,ale každý ma právo žiť.Keby si žil v tej dobe a Hitler by si zmyslel:,,čo keby som teraz vyvraždil najprv čs a potom židov?-vtedy by ti to už nebolo jedno.. podľa mňa si len egoista,...papa
Reagovat
Znalosti mladého Hitlera
Jan Hlaváč Pošta (30.12.2005 06:17:35)
Hitler jistě nevynikal vzděláním. Na střední škole měl špatné studijní výsledky a studia po smrti otce, se kterým měl spory o své budoucí povolání, zanechal. V některých oborech prospíval (dějepis, zeměpis, náboženství, výtvarná výchova), v přírodních vědách a jazycích nikoliv. Jeho neznalost přírodních věd byla v jeho písemných projevech patrná a zřejmě z něho učinila i oběť různých šarlatánů,jakými byl např. Hanns Hörbiger, původce podivné nauky o vesmíru, jasnovidec Hanussen atd. Měl však určité ponětí o hospodářských vědách a v otázkách propagandy byla, jak soudí odborníci, jeho úroveň vysoce profesionální!

Mám tady v ruce tenký spisek od spisovatele Dietricha Eckarta: Bolševismus od Mojžíše po Lenina s podnázvem: Rozhovor mezi A.H. a mnou o židovské otázce.
Pokud souhlasíme s tím, že k rozhovorům skutečně došlo a že si Eckart celou tu knihu nenapsal sám bez účasti AH, máme zde přehled o tom, co měl Hitler přečteno ve věku 34 let. Výběr je tématicky omezen, takže ve skutečnosti toho mohl mít přečteno a nastudováno více. Kniha představuje svéráznou filosofii dějin, kde filosemitská období představují dobu úpadku a naopak.

Traduje se, že chtěl být původně knězem. Měl každopádně přečtený Starý a Nový zákon a byl i obeznámen s židovskou náboženskou literaturou(Talmud, Šulchan Aruch),znal i některá díla z oblasti všeobecných dějin a dějin náboženství, dějin filosofie i klasiky beletrie.

Pokud jde o dějiny starověkého Blízkého východu a Židů, opíral se o spisy známého německého orientalisty Friedricha Delitzsche, o spis Dějiny Židů (Geschichte des Judentums) od Otto Hausera stejně jako o dílo německého židovského historika Heinricha Graetze. Tomu Hauserovi, (ostatně stejně jako historiku reformace Juliu von Pflugk-Hartungovi) každopádně zničil kádrový profil, jeho kniha dnes není dostupná, jeho jméno zmizelo z naučných slovníků a to nejspíše jenom proto, že se na něho A.H. odvolával.

Jeho přístup k židovství je (počínaje otrokem Josefem v Egyptě) ovšem zcela záporný, přičítá jím kořistnické sklony, nadřazování se, rasistické tendence, genocidu. Jeho představa o židovském státě Makabejců příliš připomíná zásady, na kterých budoval svůj NS-stát!!! Krista hodnotí kladně jako vůdce ujařmených nežidů.

A.H. byl obeznámen se spisy římského spisovatele a filosofa Cicerona a zeměpisce Strabona, u kterých cenil jejich nedobrý vztah k Židům.

Karla velikého hodnotil Hitler záporně, vyčítal mu kladný vztah k Židům, židovské poradce a krveprolití v řadách německého kmene Sasů.

Je zajímavé, že křížové války hodnotil AH záporně. Němci byli podle něho zataženi do války za cizí zájmy, ve které krváceli. Údaj o šesti milionech německých obětí těchto válek je ovšem zřejmě nadsazený. Kladně ovšem hodnotí dobového význačného církevního myslitele Tomáše Akvinského- pro jeho zaujetí proti Židům.

Značné znalosti měl o dějinách renesance a reformace. Opíral se především o mnohosetstránkové (asi 700 str.) dílo historika Julia von Pflugk-Hartunga: Na úsvitu reformace (Im Morgenrot der Reformation). Jeho hodnocení renesance je záporné, vadí mu její racionalismus, otevřenost vůči Židům, šíření kabaly v nežidovských kruzích. Jeho kritika je dána ovšem jeho iracionalismem přesvědčeného voluntaristy a bezesporu i jeho nechutí vůči soudobým liberálům, za jejichž předchůdce lidi typu Erasma Rotterdamského a Johannese Reuchlina považoval. Z renesančních myslitelů ovšem vysoce kladně hodnotí Giordana Bruna, domnělou oběť židovských pletich.

Pokud jde o reformaci, má rád Martina Luthera, cení si jeho obratu od filosemitského počátečního postoje k odmítavému antisemitismu (Von den Juden und ihren Lügen, Von Schem Hamphoras). Kritizuje anglickou revoluci pro její filosemitský spodní tón.

Pokud jde o novější dobu, neopomíná uvést projevy antisemitismu v dílech klasiků německé filosofie a literatury (např.Goetheho). Jeho oblíbeným myslitelem byl voluntaristra Schopenhauer, který o Židech tvrdil, že jsou to „velcí mistři ve lhaní“, což po něm AH s oblibou opakoval. Citoval s oblibou též německého spisovatele zesměšňujícího Židy Pauluse Cassela a podobně píšícího básníka Wilhelma Busche. Čerpal též z děl židovských odpadlíků bratří Triebitschů ( podle moravského Třebíče). Z cizích autorů byl obeznámen s názory protižidovsky zaměřeného francouzského katolického myslitele Gougenota des Mousseaux a také socialisty Charlese Fouriera. Velmi se odvolával na ruského spisovatele Dostojevského, kterého si pro jeho kritiku Židů velmi cenil! A na Američana Henryho Forda.
Střelný prach pro svůj antisemitismus nacházel ovšem i v dílech židovských myslitelů (Spinozy, jehož přístup k filosofii odmítal a Mosese Mendelsohna), Einsteina a zvláště Heineho, který se v mládí pokoušel v Německu podněcovat sociální revoluci, později ovšem vůči Německu a Němcům zatrpkl ("Čichal budoucnost Německa z nočníku"). Je zajímavé, že AH i rozhodně odmítl dílo konzervativního německého myslitele Oswalda Spenglera (nejen pro jeho částečný židovský původ) řazeného někdy k předchůdcům nacionálního socialismu.

AH též sledoval činnost sionistického hnutí a četl jeho publikace, např. dílo dr Arthura Ruppina: Die Juden der Gegenwart (Židé přítomnosti). Velice ho dráždily některé debaty vedené uvnitř této organizace ohledně budoucího vývoje ve světě, jimž přičítal (myslím, že ne zcela právem, spíše vztahovačně) protiněmecké zaměření a také požadavek dvojího občanství pro Židy.

Je zajímavé, že hlavní dílo, o něž se nacionální socialismus ve svém antisemitismu opíral (Houston Stewart Chemberlain: Základy XIX. století) a z něhož vyšel i Alfred Rosenberg Mýtus XX. Století)není v knize uváděno.
Reagovat
Mein Kampf
tom (26.12.2005 21:21:20)
Rád bych sehnal knížku Mein Kampf, mohl by jste mě někdo poradit.
cb.thomson@seznam.cz
Reagovat
Nevidis si do pusy
Maka (2.12.2005 19:18:35)
Inferno: jsi rasista a pokud rikas ze jeho jednani bylo spatny tak ti neverim ani slovo...protirecis si a vubec nechapes miru utrpeni kterou ta doba prinesla at uz romum, Zidum ci i jinym skupina lidi
Reagovat
Inferno (27.11.2005 17:39:39)
Ja si mylsim ze to co provedl ze to bylo dost hnusny a spatny, ale s tema cikanama to molh dotahnout
Reagovat
Anonym (15.11.2005 21:50:42)
atreid:
Těší mne, že v debatě o Hitlerovi najdu člověka s tak podbným názorem jako mám já.
Reagovat
Ronald (5.11.2005 20:07:47)
Martin Schlemmer: Mám otazku.znáte názor,že Hitler utekl ponorkou do mexického záliv?
Reagovat
?
Martin Schlemmer Pošta (4.11.2005 01:33:56)
Nejdříve jsem chtěl příspěvek z 3.11. 13:50 smazat, pak jsem se však zarazil.
Co se asi honí hlavou člověku, který na Seznamu hledá pojem "Hitler", dostane se do této diskuse a během minuty (což znamená, že se nanejvýš zvládl podívat, kde je formulář, ale určitě si nestihl přečíst dosavadní diskusi, neřkuli celý článek, k němuž se tato vztahuje) napíše "Heil Hitler!"? Jaké psychologické procesy v něm asi probíhají? Je frustrovaný? Nudí se? Proč hledal pojem "Hitler"? Hledal spřízněné duše? Cítí se osamělý?
Asi se to nikdy nedozvím.
Reagovat
Anonym (3.11.2005 13:50:25)
Anonym: Heil Hitler!
Reagovat
Byl nacismus minulost nebo budoucnost?
P. D. (21.9.2005 15:47:38)
Byl nacismus minulost nebo budoucnost?
http://bruntal.net/view.php?cisloclanku=2005050202
Reagovat
K Hitlerovi a diskusi
Martin Schlemmer Pošta (11.9.2005 10:45:24)
Dobrý den,
na podobné anonymní výkřiky reaguji ve všech diskusích podobně. Ostatní diskutéry (či jen okolojdoucí čtenáře) totiž neobohacují, snad jen poskytují úlevu nebo vzrušení tomu, kdo je psal.
Obecně si myslím, že mluvit o Adolfu Hitlerovi v pojmech "dobrý / špatný" - což mimochodem činíte i vy - je neproduktivní a vede diskusi do slepé uličky.

K vaší kritice textu: opakujete své výtky, ačkoliv jsem vás již jednou upozornil na to, že autorovým záměrem nebylo pokrýt a analyzovat Hitlerův vliv vývoj událostí v první polovině 20.století, nýbrž shrnout podstatu sporu mezi historiky - intencionalisty a historiky - funkcionalisty (německými, podotýkám). Toto stojí v prvním odstavci textu, totéž jsem vám napsal i já už dříve zde v diskusi.
Napadá mne tedy, jak pozorně jste vůbec četl samotný text, a jak čtete to, co píší ostatní.

Máme na Glosách samozřejmě otevřené dveře a budeme rádi, když nám kdokoliv pošle pohled na tuto problematiku z jiné strany - bude-li podle našeho úsudku dobrý, rádi jej zveřejníme.
Reagovat
kontroverzní výkřik/provokace
atreid (10.9.2005 22:06:52)
Nejsem si tak úplně jistý tím, do jaké míry byl "výkřik" pana x/y kontroverzní. Samozřejmě mohu souhlasit s tím, že pokud autor neuvedl alespoň nějaké identifikační známky sebe sama, může být považován za jednookou opici agitující tak jak se jí zlíbí - v tomto ohledu mně ten příspěvek připadá přinejmenším hloupý a Matrin Schlemmer pravděpodobně po autorovi chce nemožné (viz. "Kdybyste se náhodou na tyto stránky vrátil, zkuste to rozvést, ať se můžu rozhodnout").
Na druhou stranu se to nám čechům asi dost jednoduše mluví o Hitlerovi a době kterou jsme nezažili jako němci. Navíc velmi kouzelně tato debata vyzní od národa který se (velmi zjednodušeno) neuměl bránit již od dob Bílé Hory.
Mně ADOLF HITLER rozhodně nepřipadá jako nějaká bůhvíjak špatná osobnost. Národ chtěl krev on (i za podopory ze zahraničí) jim ji dal......navíc si byl vědom osobní odpovědnosti. Evropa a zbytek světa (v podobě spojenců) si poté zvolila (podle vývoje) onoho "menšího ďábla" za svého spojence. Samozřejmě situace je taková jaká je a sahat/zasahovat do (dnes už vědního) oboru alternativní historie nemá moc cenu.
Na druhou stranu ale rovněž nemá cenu být tak hysterický (v reakci) k příspěvku, kde autor (byť anonymně) vyjádřil svůj (velmi jednoduchý) názor na tuto osobu/osobnost, proč ne?

Vůbec; celá slohová práce na téma "Adolf Hitler - produkt doby nebo hybatel událostí?" v mém překladu "Co jsem dělal o prázdninách" mně připadá jako by byla napsána rychlokvašeným ultimativním odborníkem na toto historické období.

Ale zpět k anonymnímu autorovi a jeho malé "NS-agitce"........nijak mě nepohoršuje.
Reagovat
Zbabělec nebo provokatér?
Martin Schlemmer Pošta (8.9.2005 19:33:43)
Dobrý den,
s první částí nelze než souhlasit. Adolf Hitler byl skutečně výjimečná osobnost.
Z druhé části vyplývá jedno: buď jste provokatér (vykřiknout do vzduchu něco o úctě k Hitlerovi se za nic jiného něž provokaci považovat nedá), nebo zbabělec (nepodepsal jste se pod kontroverzní výkřik). Možná je i kombinace obojího.
Kdybyste se náhodou na tyto stránky vrátil, zkuste to rozvést, ať se můžu rozhodnout.
Reagovat
Hitler
Anonym (8.9.2005 17:40:12)
Já osobně si mylsim, že Hitler byl veliká osobnost a vzhlížím k němu s ůctou.
Reagovat
"Internetoví badatelé"
Jaromír A. Máša (12.6.2005 22:27:00)
Nejsem badatel o Hitlerovi, ani o nacismu, a také jsem to nikde netvrdil. Žil jsem ale za Hitlera a pamatuji si určitou atmosféru doma, i například na ulici (často jsem v tramvaji slyšel lidi projevovat souhlas s antisemitismem). Snažím se reflektovat to, v čem jsem žil, v čem žiji a učinit to nějak sobě srozumitelným. Domnívám se, že toto je mj. něco, čím se člověk odlišuje od zvířete. Je nejspíše faktem, že otázka "irracionality" je (ve filmu nevím, neviděl jsem ho celý) je tu zanedbána. Myslím, že v jedné starší knize B. Blažka se uvádí podrobně například o ideji "dutosvěta" a o tom, že se skutečně střílelo na druhou vnitřní stranu světové koule. Myslím, že se také nalezly zápisky Němců, poslaných do "arijského" Tibetu. Pro učeného marxistu, je Hitler jakousi vypočitatelnou nutností, kdyby nebyl Hitler, byl by Pitler. Je to totalita kauzality. Na druhé straně se tvrdí, že bez Napoleonů, Hitlerů, Stalinů, Maoů atd by civilizace degenerovala v pouhé trávicí procesy. To je totalita individuality. Ovšem kdyby nebylo techniky, tak by akční radius těchto osob byl podstatně zredukován. Já si nejsem jist jan-jinovskou dialektickou jednotou protikladů. Ten rozdíl vidím jako rozdíl mezi motorem s dvoupolovou kotvou a moderním motorem. Co když ty protiklady nejsou jednotné?
Reagovat
ad Dotaz(y)
atreid (29.5.2005 18:27:51)
Pravdou je, že jsem na text reagoval tak jak na mě působil tzn. s téměř chirurgickou přesností jsou v něm "odděleny" (neuvedeny) právě ty stránky Adolfa Hitlera a národního socialsimu, které by mohly minimálně ukázat neznalým "internetovým badatelům" další možné směry v pochopení osobnosti A.H. a NS v Německu.
Rozhodně jsem neměl v úmyslu požadovat po autorovi nějakou revizi jeho práce s tím, že ji přepracuje do podoby notoricky známých knížek "Okultní kořeny nacismu" (N. Goodrick-Clarke) nebo snad do bulváru typu "Kopí osudu" od T. Ravenscrofta, to opravdu ne. Ale právě díky absenci těchto chybějících "částí" skládanky se mně práce jeví jako zbytečně prázdná navíc s velkým "nádechem recyklace". Takže vzhledem k tomu, jak mně byl vysvětlen záměr autora + navrhovatele(ů) nadpisu, si musím spíš položit otázku: k čemu taková práce?
V neposlední řadě by bylo vhodné (třeba dobudoucna - v jiné práci) "rýpnout" alespoň v náznacích do finančního toku, kterým byla zásobována NSDAP - pak by asi byla pochopitelnější ta skutečnost, proč se západní "demokracie" tak těžko a velmi dlouho a stále vyrovnávají s "odkazem" nacismu.

ad antismeitismus - jenom doufám, že když se z pojmu "antisemitismus" v podstatě vyklubala JEN nenávist vůči židům (což paradoxně může další semtiské národy třeba i urážet) nedojde do budoucna k rozšíření obsahu pojmu "antisemitismus" o (například) nenávist vůči čajovým konvicím......
samozřejmě je pravdou, že záměna a neznalost/zapomenutí významu postihlo i další destíky ba dokonce stovky slov.......jako například nerozlišování mezi "platem" a "mzdou" nebo doslova fatální záměna slov "rabat" a "marže"........

toť pravděpodobně vše
Reagovat
Re: Dotazy
Martin Schlemmer Pošta (28.5.2005 23:40:06)
Vážený pane s přezdívkou "Atreid",
děkuji vám za reakci. Musím nicméně položit otázku, zdali jste četl text pozorně. Mám pocit, že jste si do něj spíše promítnul vlastní zájmy a zaměření. Autor jednoznačně v prvních dvou odstavcích dává najevo, že hodlá shrnout německou diskusi (historiků) o Adolfu Hitlerovi. Měl-li by v úmyslu pojednat o myšlenkových zdrojích nacismu, musel by text být několikanásobně rozsáhlejší a začínat například u romantických ozvěn germánské mytologie či Herderově estetizujícím pojetí státu (záleželo by na tom, jak daleko do historie by si pan Kučera troufnul položit přímo rozeznatelné kořeny). Pak by také zcela jistě zahrnul i další duchovní - například okultní - aspekty Třetí říše.
To nicméně jeho záměrem nebylo, takže mu to jen těžko můžete vyčítat.
Co se týče vašeho zamyšlení nad pojmem "antisemitismus". Ano - doslova tento pojem označuje negativní postoj ke skupinám obyvatel, mluvícím semitskými jazyky. Nicméně dle dnešního úsu je jeho význam zúžen na "protižidovství". Chcete-li sémantické pole tohoto pojmu předefinovat, budete muset přesvědčit dostatečný počet uživatelů jazyka.

Závěrem a k názvu celého textu: název zvolila redakce. Ačkoliv s ním autor souhlasil, odpovědnost za něj nesu já. Název musí samozřejmě reflektovat povahu a téma celého textu, musí však být i přitažlivý a jistým způsobem úderný. Všechny tyto pohnutky se promítly ve výběru právě toho názvu, jejž nyní vidíte.
Reagovat
DOTAZ(y)
atreid (28.5.2005 12:55:03)
Pročpak se tato "práce" opírá pouze o "politicko-materiální" rozměry té doby? Pročpak nebyl "uveden na světlo" duchovně-okultní aspekt 3. říše? (v tuto chvíli nemá cenu jmenovat desítky organizací, které se těmto "duchovním praktikám" ve služách pangermánství věnovaly) Ale pokud se těmto organizacím bude připisovat pouze okrajový význam.....není šance se dobrat něčemu smysluplnějšímu než k recyklaci, jejíž výsledkem je tato "práce".
Zpět k "materialismu": zajímavou kapitolou rozhodně může být i dárcovská základna NSDAP, která měla nejen "evropský nádech".
Zamyšlení: čím dál větší problém mám s pojmem "anitsemitismus" - spíš bych volil nějaký "novotvar" např. "antijudaismus", který vystihuje daleko lépe situaci, která v Německu "vládla". Protože "semité" jsou jazykově příbuzná skupina národů - v níž židé rozhodně nejsou silně zastoupeni co do počtu! (nicméně - asi se jedná o úzus, který je zažitý a nikoho už dnes nenapadne se podívat trochu hlouběji pod "pokličku")
závěrem: jedná se o zvláštní práci, ve které autor buď spletl nadpis a nebo text pod nadpisem - to vše za předpokladu, že jeho odpověď (datovaná 17.05.2005 16:41:04) je pravdivá.
Reagovat
Kershaw
Stepán Steiger (20.5.2005 23:50:38)
Kershawovuv pohled priblizovat - proc? Nejde jen o cas, venovaný tomu, co Kershaw pochopitelne obsáhle dokumentuje a dokládá. Jde i o to, ze debatovat o AH znamená K.ovu knihu znát: pak je mozno diskutovat pri srovnání (je-li nutné) Wehlera a Kershawa. Jaromír Mása má pravdu v tom, ze otázka "produkt doby" nebo "hybatel" nemá odpovedi - podle mého soudu proto, ze jde - prominte ten zneuzívaný termín - o dialektickou jednotu. Kazdý jedinec, "velký" ci "malý", je prece produkt doby, a historický jednotlivec neexistuje. A naopak, jedinci jako Hitler svou dobou "hýbou". Otázka je pouze, nakolik.
Reagovat
Otázka nemá odpověď
PhDr. Jaromír A.Máša (19.5.2005 00:38:37)
(Tato reakce nám přišla e-mailem; uvádíme ji ve zkrácené podobě - poznámka redakce)

Obávám se, že tato otázka (byl Adolf Hitler produktem doby nebo hybatelem událostí?) nemá odpovědi. Dokonce ani taková odpověď fitfy/fifty není odpovědí. Je to totiž založeno na tzv. základní filozofické otázce o úloze jednotlivce v dějinách (nevím zda to náhodou není Plechanov nebo jiný -ov, učili jsme se to ve všech školách).

Já mám jeden takový návrh: jestliže uřízneme člověku jakýsi rozměr navíc, kterému říkejme třeba provizorně "metafyzický" nebo lépe "exofyzický" (on už stejně nikdo řecky neumí), pak ho nevysvětlíme, pokud tento rozměr ponecháme, zatížíme ho tím nevysvětlitelným.

Nejsem specialista na filozofii historie, nejsem Hegel a dnes už ani Antihegel, zdá se mi ale, že jakékoliv dosavadní vysvětlování je dokonce mnohem hrubší, než Newtonovská fyzika. Tak jako matematika jde do chaotologie, fyzika jde do kvantové fyziky, tak by měla také historie jít někam. Zatím přešlapuje ve starém blátě.

Musím říci ještě jedno: a potřebujeme vědět, jak to bylo? Jak vnímám dnešní svět fyzikální i intelektuální, i kdyby se někomu podařilo to rozluštit, stejně se nikdo nepoučí, stejně nikdo nebude jednat nějak poučeně, ale, je mi líto, podle víceméně svých stereotypů a mnohem víc věnuje svého intelektu k tomu, aby je racionalizoval.
Reagovat
dodatek
Ondřej Kučera (17.5.2005 16:41:04)
Děkuji za reakci. Mým záměrem bylo hlavně přiblížit debatu v samotném Německu mezi intencionalisty a funkcionalisty. Německo a potažmo i celá západní civilizace se dodnes vyrovnává s dědictvím nacismu a snaží se pochopit, kde se vzala příčina toho, co se stalo, a zda to vše mohl mít na svědomí jeden člověk. Zdrojů na téma Hitler je nepřeberné množství a v mé krátkém eseji jsem je ani nemohl všechny postihnout - Kershawova publikace je jednou z nich. Každopádně budu rád, když kolega Štěpán Steiger přiblíží Kershawův pohled na Hitlerovo charismatické vůdcovství, či další zajímavé podněty k tématu.
Reagovat
Je Hitler záhada?
Stepán Steiger (16.5.2005 23:05:58)
Po prvním prectení (omluvte prosím chybející hácky, nemám je tady v USA na klávesnici) jen tolik, ze se brzy vynasnazím reagovat obsáhleji. Ale co mi v literature chybí - a je to dolezité! - je Ian Kershawova ZáKLADNí publikace, navíc uz dostupná (oba svazky) v cestine. Student, který se Hitleem zabývá a jak se zdá ji nezná, by asi formuloval záver trochu jinak. Vobec mi chybí v seznamu jiná nez nemecká (jedinou výjimkou je Gooldhagen) literatura, jako by Anglicané a Francouzi o Hitlerovi nikdy nebádali. Tolik prozatím.
Reagovat
<< < > >>