Přeskočit navigaci
Společnost, politika, kultura, filosofie
17.srpna 2022
Spravujete webové stránky? Obohaťte je obsahem z Glos.
 

Autoři na Glosách

Daniel Špelda - spelda [při] kfi.zcu.cz

PhDr. Daniel Špelda, PhD. vystudoval češtinu a filosofii na Masarykově Univerzitě v Brně a od roku 2002 je odborným asistentem na katedře filosofie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni. Autor publikoval množství statí v českých odborných časopisech, např. článek "Descartes a principy vědeckého poznání", Filosofický časopis 53 (2005) nebo konferenční příspěvek "Astronomia filia temporis", In: R. Schuster (ed.), Teorie a dějiny vědy a techniky, Západočeská univerzita, Plzeň 2005.