Přeskočit navigaci
Společnost, politika, kultura, filosofie
26.listopadu 2022
Spravujete webové stránky? Obohaťte je obsahem z Glos.
 

Anotace

Máte nějaký nápad nebo připomínku k této anotaci? Četli jste knihu a chcete se podělit o své zážitky? Račte vstoupit do diskuse.

Henry Hazlitt: Ekonomie v jedné lekci

Ekonomie v jedné lekci - přebalEkonomie v jedné lekci vznikla krátce po 2. světové válce, v době, která nebyla zdravým ekonomickým zásadám příliš nakloněna. Stát regulující ekonomické aktivity hrál jako po každé válce významnou úlohu v hospodářství. V jedné polovině Evropy se pod sovětským vlivem přímo experimentovalo se socialismem, v druhé polovině Evropy se v poválečné náladě nového světového řádu znárodňovaly jen některé podniky, regulovaly jen některé ceny a pouze některá odvětví.
Když v roce 1948 publikoval Paul Samuelson první vydání své základní učebnice ekonomie, která stále obsahuje mnoho z omylů tehdejší doby, přiznal, že byl pod velkým tlakem jak silných levicových, tak i konzervativních kruhů. Henry Hazlitt se na rozdíl od Samuelsona nesnažil být centristický. Věděl, že píše proti duchu doby. Psal o tom, co pokládal za zdravé základy ekonomie a snažil se vyvrátit nejkřiklavější ekonomické omyly své doby.
Na textu napsaném před více než 50 lety není ani s plynoucím časem třeba nic měnit a více než milion prodaných výtisků a stále nové překlady do dalších jazyků tento názor potvrzují. Svědčí to také o tom, že základy ekonomické vědy jsou univerzální, nadčasové, a tedy platné bez ohledu na právě populární názory většinového mínění.
Ekonomie v jedné lekci má být výjimečná kniha, slabikář ekonomie, který čtenáři ukáže, jak rozpoznat dobrého ekonoma od špatného, a tím zájemcům o základy ekonomického myšlení pomůže vytvořit mantinely, jež dobrý ekonom ani při studiu pokročilejších textů nepřekročí. Alfa Publishing