Přeskočit navigaci
Společnost, politika, kultura, filosofie
26.listopadu 2022
Spravujete webové stránky? Obohaťte je obsahem z Glos.
 

Anotace

Máte nějaký nápad nebo připomínku k této anotaci? Četli jste knihu a chcete se podělit o své zážitky? Račte vstoupit do diskuse.

Giovanni Sartori: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci

Migrační vlny směřující do Evropy, krize amerického „tavicího kotlíku“ i doktrína multikulturalismu obnovily diskuse o politické teorii, jejímž ústředním motivem je „dobrá společnost“. Za dobrou společnost považuje Giovanni Sartori společnost otevřenou, tedy pluralitní společnost založenou na toleranci. Z jeho analýzy historického vývoje společnosti vyplývá, že dnešní multikulturalismus nepředstavuje rozšíření či pokračování pluralismu, nýbrž jeho popření. Multikulturalismus totiž neusiluje o diferencovanou integraci, ale o multietnickou dezintegraci. Autor si v knize klade otázku, do jaké míry se může pluralitní společnost otevřít „kulturním nepřátelům“, kteří ji z podstaty odmítají, aniž by se sama dezintegrovala. Neboť mezi imigranty panují rozdíly. Imigrant s teokratickou kulturou způsobuje zcela jiné problémy nežli imigrant, jenž uznává a přijímá odluku politiky od náboženství. V doplněném vydání knihy je prohloubeno právě toto téma, o jehož aktuálnosti také tragicky svědčí terorismus islámského původu. Dokořán